Voordelen voor de regio

Het Green Edge Avonturenbos levert enorm veel kansen en mogelijkheden voor het gebied op. Niet alleen voor de directe omgeving, maar ook voor de regio en de provincie. Dat blijkt ook uit de hoeveelheid beleidsdoelstellingen en -notities waar Green Edge een bijdrage aan levert. 

Om het overzichtelijk te houden hebben we de beleidsdoelstellingen en -notities onderverdeeld in verschillende categorieën, namelijk: gemeentelijk beleid, regionaal beleid, provinciaal beleid en Europees en mondiaal beleid. Per categorie is beschreven wat het beleid precies inhoudt en hoe Green Edge daaraan een bijdrage kan leveren. Deze achtergrondinformatie is te vinden door op de titel van het beleidsstuk te klikken. Liever alles in één keer lezen? Klik dan hier

Mondiaal beleid
Klimaatakkoord Parijs

Logo Green Edge

Europees beleid
LEADER 2014-2020

Nationaal beleid
Klimaatakkoord

Provinciaal beleid
Omgevingsvisie Drenthe

Regionaal beleid
Economisch Programma 2017-2021 Vierkant voor Werk regio
Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe

Gemeentelijk beleid
Kadernota cultuur
Uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017-2021 – Actualisatie De Groene Draad

Economische structuurvisie – Samen de schouders eronder
Energievisie Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen
Evenementenbeleid 2018-2022 – De kindvriendelijkste evenementen van Nederland
Groenstructuurvisie Hoogeveen – Prachtstad en Stoere dorpen
Milieuvisie – Op weg naar een duurzaam Hoogeveen
Mobiliteitsvisie 2017-2026 – Waarheen in Hoogeveen
Nota Ruimtelijke kwaliteit
Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme 2018-2022 – De kindvriendelijkste bestemming van Nederland
Sociale Structuurvisie – Naar een meedoensamenleving
Structuurvisie Hoogeveen 2.0
Toekomstvisie Hoogeveen en haar ambities
Uitvoeringsplan nota Jeugdhulp 2017-2020
Visie Landelijk Gebied gemeente Hoogeveen – De energie van de stad en de ontspanning van het platteland
Nota Volksgezondheid – Gezondheid komt niet vanzelf

Meer weten over de voordelen voor het milieu?
Lees hier verder