Uitvoeringsplan nota Jeugdhulp 2017-2020

Het Uitvoeringsplan nota Jeugdhulp 2017-2020 is in november 2017 vastgesteld. In dit uitvoeringsplan zijn onder meer de volgende focuspunten opgenomen: uitvoeren van het verbeterplan jeugdhulp en jong Hoogeveen.

Binnen deze punten is het van belang dat kinderen en jongeren voldoende mogelijkheden krijgen om zich in de samenleving en op de arbeidsmarkt te kunnen ontwikkelen. Dit is een proces van continu leren en doorontwikkelen.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de bovenstaande focuspunten van het Uitvoeringsplan nota Jeugdhulp 2017-2020. Door middel van stageplekken en andere werkplekken voor jongeren draagt het voornemen bij om jongeren in een prettige omgeving kennis te laten maken met de arbeidsmarkt.