Dialoogavonden: samen in gesprek

Na de keukentafelgesprekken is het zogenoemde voorontwerpbestemmingsplan ter openbare inzage gelegd, zodat in een vroeg stadium ook de omgeving haar mening kon laten horen. Vanwege de vele inspraakreacties, hebben de initiatiefnemers besloten opnieuw en diepgaander het gesprek aan te gaan tijdens twee dialoogavonden.

Op het voorontwerp werden door de omgeving veel inspraakreacties ingediend. Dat maakte ons alert: blijkbaar waren er nog veel onduidelijkheden en vragen. Het stimuleerde ons om opnieuw het gesprek aan te gaan met mensen uit de omgeving. Dit keer diepgaander dan eerder. We besloten twee dialoogavonden te organiseren. Onder leiding van een professionele gespreksleider werd er gesproken over de plannen. Zo konden we een basis leggen voor de ontwerpsessies.

Ook van de dialoogavonden zijn verslagen geschreven.
Bekijk ze hierover!
Verslag Dialoogavonden I (19 november 2018)               
Verslag Dialoogavond II (28 november 2018)           

Lees verder over de ontwerpsessies
Green Edge in Pesse - bewustzijn natuur en duurzaamheid