Uitkijktoren Green Edge

Ontwerpsessies: samen aan de slag

Tijdens de dialoogavonden in november 2018 werd de basis gelegd voor de ontwerpsessies die daarop volgden. Hier konden diverse inwoners van Pesse en het actiecomité Gien Planet een bijdrage leveren.

De ontwerpsessies werden georganiseerd in januari van dit jaar. De inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn per onderdeel besproken. Daarbij is ook gekeken naar oplossingen: hoe kunnen we een situatie creëren waar zo veel mogelijk mensen zich goed bij voelen?

De ontwerpsessies werden begeleid door een professionele gespreksleider. Ook waren er diverse professionals aanwezig, zoals B+O architecten, Reuvers Buro voor Groene Ruimten, A2See en Rosegaar Omgevingsmanagement. We kijken terug op plezierige avonden die constructief zijn verlopen.

Meer weten over de ontwerpsessies? Lees dan de verslagen!
Verslag Ontwerpsessie I (8 januari 2019)                         
Verslag Ontwerpsessie II (9 januari 2019) 

Benieuwd naar de resultatenavond? Lees verder!