Een boom van
een avontuur!

Het Green Edge Avonturenbos

Een klimbos, natuurlijke speeltuin en uitkijktoren met boomtoppenpad. Ze zorgen voor een lange reeks aan actieve mogelijkheden. Het Green Edge Avonturenbos in Pesse belooft dan ook de meest uitdagende speelplek in de regio te worden. Dat levert niet alleen avonturen op voor de bezoeker, maar ook kansen voor de omgeving: lokaal én regionaal.

Lees verder

Informatie Tweedaagse

Om Pessenaren en andere geïnteresseerden optimaal te kunnen informeren over de definitieve plannen voor Green Edge, organiseerde Green Planet op woensdag 15 december en donderdag 16 december een Informatie Tweedaagse bij Green Planet.

Tijdens deze inloopdagen kregen inwoners door middel van beeldmateriaal en presentaties een goed beeld van de plannen. Ook was er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Een verslag van de Informatie Tweedaagse vindt u hier. 

Hoogeveensche Courant

Tweedeling. Het lijkt bijna te horen bij deze tijd. Waar vinden we elkaar nog? Eigenaar Edward Doorten van Green Planet in Pesse, de ondernemer die ook plannen heeft voor Green Edge, zoekt naar zijn zeggen de gulden middenweg. Hoe zien de mensen die de informatietweedaagse van Green Edge bezoeken, deze ‘handreikingen’?

In de Hoogeveensche Courant en Dagblad van het Noorden stond een uitgebreid artikel over de Informatie Tweedaagse. Het hele artikel is – als u een abonnement heeft – te lezen door op de titels van de krant te klikken. 

Green Edge in Pesse

Voortraject

Aan de totstandkoming van een avonturenbos als Green Edge gaat een lang proces vooraf.

Daarbij gingen de initiatiefnemers niet over één nacht ijs. Er werden vooroverleggen en keukentafelgesprekken gevoerd en diverse informatieavonden georganiseerd.

Lees verder

Procedure en planning

De inspraken uit de omgeving die zijn voortgekomen uit de ter openbare inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Deze ligt inmiddels ter openbare inzage.

Wilt u meer weten over de procedure? Op de pagina Procedure en planning vertellen we er meer over! 

Lees verder
Plattegrond Green Edge Pesse

Visualisaties:
een kijkje in de toekomst

De plannen voor het Green Edge Avonturenbos beloven veel goeds, maar hoe gaat het avonturenbos er nou precies uitzien? Op de pagina Visualisaties geven we geïnteresseerden een kijkje in de toekomst. 

Bekijk de plattegrond, de filmpjes van de uitkijktoren en blader door het Beeldkwaliteitsplan!

Neem een kijkje

Planontwikkeling en beleidsnotities

Een in een overheidsbeleid gespecialiseerd bureau heeft een analyse uitgevoerd en gekeken in hoeverre en in welke mate de planontwikkelingen een bijdrage leveren aan de doelstellingen die de overheid heeft vastgelegd in diverse beleidsnotities.

Hierbij was het de opdracht om van mondiaal in te zoomen tot lokaal. Zo kwamen we tot de voordelen voor de regio!

Lees verder
Green Edge Pesse