Green Edge: voortraject

Aan de totstandkoming van een avonturenbos als Green Edge gaat een lang proces vooraf. Daarbij gingen de initiatiefnemers niet over één nacht ijs. Er werden vooroverleggen en keukentafelgesprekken gevoerd en diverse informatieavonden georganiseerd.

Het gehele proces begon met een voorverkenning. Er waren gesprekken met de gemeente Hoogeveen en met verschillende maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt was daarin hoe we een waardevolle verbinding met de natuur kunnen leggen en zo ‘pure’ natuur als het Dwingelderveld kunnen ontlasten.

Toen bleek dat het gehele plan uitvoerbaar was, werd de omgeving geïnformeerd en bij de ontwikkelingen betrokken. Dit gebeurde op diverse momenten, zoals tijdens de keukentafelgesprekken, dialoogavonden en ontwerpsessies. Tijdens de resultatenavond werd besproken hoe we onder meer mogelijk overlast kunnen voorkomen.

Natuurlijk houden wij u ook de komende tijd op de hoogte, bijvoorbeeld over de borging van de resultaten van de ontwerpsessies of over andere ontwikkelingen.

Meer weten over het voortraject? Lees hier verder
Plattegrond Green Edge Pesse