Green Edge in Pesse - bewustzijn natuur en duurzaamheid

Voordelen voor het milieu

Green Edge is ontstaan uit de behoefte om meer zichtbaarheid te creëren voor Green Planet. Het naastgelegen tankstation biedt traditionele en duurzame brandstoffen aan. De doelstelling? Schoner en bewuster rijden. Bewustzijn is ook wat we nastreven met Green Edge: natuur, duurzaamheid en gezondheid staan voorop.

Het avonturenbos wordt dan ook energieneutraal aangelegd, geheel in stijl met Green Planet. Zonnecollectoren zorgen voor stroom, warmte komt uit openhaardhout en pallets, en warm water uit zonneboilers. Zowel Green Edge als Green Planet staan voor een duurzame en klimaatneutrale energievoorziening. Zo willen we naast bewustwording, de transitie naar duurzame vormen van energie stimuleren. Zodat niet alleen de snelweg stiller wordt, maar ook de luchten een stuk schoner.

Waterstof, proeven en een energiereis
Hierin ligt ook een rol weggelegd voor educatie. Voor veel kinderen (en volwassenen) behoren schoon en warm water, de kachel en stroom uit het stopcontact tot de meest basale zaken in het leven. Niets is echter minder waar. Bij Green Edge ontdekken ze dat de energievoorraden veel vragen van de aarde en niet oneindig zijn.

Zo komt er een waterstoflaboratorium waar twee mensen op een fiets de waterstofcentrale in werking kunnen zetten. De opgewekte waterstof wordt weer omgezet in stroom, waarop twee miniatuur raceauto’s tegen elkaar kunnen racen. Het is slechts één van de vele manieren waarop we mensen – en kinderen in het speciaal – een stuk bewustzijn willen meegeven. Daarnaast kunnen kinderen experimenteren met diverse proeven en met behulp van 3D-brillen een energiereis maken.

Lees hier verder over het voortraject