Milieuvisie
Op weg naar een duurzaam Hoogeveen

Het milieubeleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Milieuvisie – Op weg naar een duurzaam Hoogeveen (2008). In deze visie streeft de gemeente Hoogeveen onder meer naar een klimaatneutraal Hoogeveen, het behoud van een goede luchtkwaliteit en het voorkomen van overlast door bedrijven.

De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de bovenstaande doelen van de gemeente. Het voornemen voorziet in de mogelijkheid tot het afnemen van duurzame brandstoffen, biedt de mogelijkheid tot het opladen van elektrische auto’s en vrachtwagens – waardoor de luchtkwaliteit zal verbeteren – en is gesitueerd aan de snelweg waardoor er geen significante hinder voor naastgelegen woningen zal ontstaan. Dit is nader onderbouwd in de toelichting van het bestemmingsplan.