Nota Volksgezondheid
Gezondheid komt niet vanzelf

Het beleid omtrent volksgezondheid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Nota Volksgezondheid – Gezondheid komt niet vanzelf (2009). In deze nota beschrijft de gemeente haar huidige beleid omtrent volksgezondheid en trekt ze conclusies op basis van verworven cijfers.

Naast het huidige beleid wil de gemeente Hoogeveen zich extra gaan richten op een drietal thema’s waar gezondheidswinst te behalen is. Deze thema’s zijn: tijdig reanimeren en defibrilleren bij een hartstilstand, voorkomen en bestrijden van ongezonde leefgewoonten en verbeteren van de signalering van psychosociale problematiek.

Voor het thema bestrijden van ongezonde leefgewoonten is niet één succesvolle methode. De effectiviteit van preventieactiviteiten gericht op overgewicht is in de praktijk vooral afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren, zoals de gezondheid van het voedingsaanbod in school- en bedrijfskantines, de mate waarin de omgeving beweegvriendelijk is, de lengte en veiligheid van fietsroutes naar scholen, de afstand tot sportvoorzieningen, het voedingsgedrag en beweeggedrag van ouders en de kosten van voeding en sportvoorzieningen. Belangrijk hiervoor is het opzetten van lokale activiteiten.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet – en in het bijzonder Green Edge -, draagt bij aan de gemeentelijke doelen van de Nota volksgezondheid. Door middel van het belevenissenbos zal er in het noordelijke gedeelte van de gemeente een extra lokale activiteit opgezet worden om overgewicht tegen te gaan, een gezonde levensstijl te promoten en psychosociale problematiek te voorkomen. Het basisconcept van het belevenissenbos wordt gevormd door speelplekken in het groen, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. Het westelijke terreindeel is bestemd voor de leeftijdsgroepen 3-6 jaar en 6-12 jaar.

Adventure
De jongste leeftijdsgroep krijgt onder meer de beschikking over diverse klim- en speeltoestellen en een ‘schaapskooi’ met groepsruimtes. Voor de oudere leeftijdsgroep zijn er in dit terreindeel klim- en speelvoorzieningen op en rond het water. Het oostelijke terreindeel is bestemd voor de oudere leeftijdsgroepen (12+) en gericht op ‘adventure’. Hier komen onder meer een klimpark, boomtoppenpad met uitkijktoren en een bunker met groepsruimtes. Het oostelijke en westelijke terreindeel zijn van elkaar gescheiden door een open terrein, waar diverse buitensporten (boogschieten, outdoor activiteiten, et cetera) mogelijk zijn. Dit open terrein leent zich ook voor (sportieve) evenementen, zoals de Green Mountain Tour.