Toekomstvisie
Hoogeveen en haar ambities

Het beleid omtrent het sociale domein, economie, omgeving en veiligheid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Toekomstvisie Hoogeveen en haar ambities (april 2018). In deze visie zijn de voorgaande visies zoals de Sociale structuurvisie (2008), Visie sociaal domein (2013), Economische structuurvisie (2007), Fysieke structuurvisie (2012) en de Veiligheidsvisie samengevoegd en verbonden.

De volgende thema’s zijn volgens de gemeente van groot belang voor de toekomst van Hoogeveen: een kindvriendelijk Hoogeveen is goed voor iedereen, Hoogeveen moet zich doorontwikkelen als sterke stad en sterk regiocentrum, het behouden van een multifunctioneel landelijk gebied en doorgaan met de duurzame ontwikkeling. Naast deze overkoepelende thema’s wil de gemeente inzetten op meedoen, talentontwikkeling en leefbaarheid binnen het sociaal domein, streven naar een dynamische economie door bedrijvigheid en bereikbaarheid binnen de Visie economie, een ruimtelijke kwaliteitsverbetering binnen de Visie omgeving en zich richten op het voorkomen van problemen binnen de Visie veiligheid.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt op meerdere punten bij aan de Toekomstvisie. Het belevenissenbos zorgt voor een activiteit die bijdraagt aan een kindvriendelijk Hoogeveen en een multifunctioneel landelijk gebied. Daarnaast zorgt het duurzame tankstation voor de verduurzaming van verschillende vervoersvormen en worden er in het sociale domein meerdere stageplekken en arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aangeboden.