Op verkenning

Green Planet beter zichtbaar maken vanaf de snelweg. Met dat doel begon de verkenning van de plannen voor Green Edge Avonturenbos. Een mast langs de snelweg leek een goede oplossing, maar werd als te eenvoudig gezien. Een laagdrempelige attractieve voorziening voor gezinnen bleek het alternatief.

Na overleg met de gemeente Hoogeveen lag daarvoor een concrete en tweeledige opdracht op tafel. Een zogenoemde landmark moest onderdeel uitmaken van een groter geheel, het liefst een laagdrempelige en attractieve voorziening voor jonge gezinnen. Met die opdracht in het achterhoofd zijn initiatiefnemers Edward Doorten en Richard Veldboer aan de slag gegaan.

Ontlasten pure natuur
Tijdens de verkenning onderzochten zij vooral of er geen grote obstakels waren vanuit maatschappelijke organisaties. Daarom werden deze organisaties benaderd en kregen ze de kans om tijdens ontwerpsessies ook hun input te leveren. Centraal daarin stond hoe we een waardevolle verbinding kunnen leggen met de natuur, zodat de nieuw aan te leggen natuur, de ‘pure natuur’ (denk aan Nationaal Park Dwingelderveld) ontlast.

Vervolgstap
De uitkomsten van de diverse overleggen zijn vervolgens voorgelegd aan twee wethouders van de gemeente Hoogeveen. Zij bevestigden dat de plannen aansloten bij de wensen van de gemeente. Een vervolgstap kon worden genomen, namelijk het voorleggen van de ideeën aan de omgeving. Dit deden we in oktober 2015 in Eursinge. Na de verkenning volgden de zogenoemde keukentafelgesprekken.

Meer weten over de verkenningsfase? Lees dan onderstaande documenten door.
Verslag overleg met maatschappelijke organisaties (vanaf 2014)                  
Verslag overleg Eursinge (oktober 2015)