Aan de keukentafel

Na de verkenning volgden de zogenoemde keukentafelgesprekken. Toen namelijk bleek dat het project uitvoerbaar was, is de omgeving verder betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Dit gebeurde zowel via individuele als gezamenlijke keukentafelgesprekken.

Bij het maken van dergelijke plannen horen vele verplichte onderzoeken. Denk daarbij aan grondonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar de flora en fauna in het gebied en naar de financiële haalbaarheid. Toen alle onderzoeken een ‘go’ lieten zien, is de omgeving betrokken bij de ontwikkelingen van de plannen. Dit gebeurde op een uitgebreide manier: een groter gebied werd aangesproken en iedereen kreeg de kans zich uit te spreken over de ontwikkelingen.

Keukentafelgesprekken
Er werden individuele of – op verzoek van omwonenden – gezamenlijke keukentafelgesprekken gepland. Deze keukentafelgesprekken werden uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bureau, namelijk Rosegaar Omgevingsmanagement. Uit de gesprekken bleek dat omwonenden behoefte hadden aan informatie rechtstreeks van de initiatiefnemers. Hierop werd een nieuwe stap toegevoegd aan het voortraject, namelijk de informatieavonden. Daarna hebben we twee dialoogavonden georganiseerd.

Benieuwd naar hoe deze keukentafelgesprekken verliepen? Lees de verslagen!
Verslag Eursinge (april 2018)                                           
Verslag Warreveen (mei 2018)                                          
Verslag Molenhoek (juli 2018)