Aan tafel met Harm Post en Bert Willigenburg

‘Dialoog met de omgeving is geen eenmalige zaak’

Nu het (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan ter openbare inzage ligt en de realisatie van Green Edge daarmee weer een stap dichterbij komt, laten we in ‘Aan tafel met’ betrokkenen aan het woord. Met in deze vierde aflevering een dubbelinterview met Harm Post en Bert Willigenburg.

Harm Post

Het tweetal is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Green Edge. Bert Willigenburg heeft zelfs de voorbereidingen en de totstandkoming van Green Planet – vanaf 2005 – meegemaakt. “Ik was als projectleider bij Green Planet betrokken en ben nu ook actief voor Green Edge”, legt de Pessenaar uit. “Denk aan alles wat er moet gebeuren rondom de vergunningen. Maar ik zorg ook dat we de dialoog met omwonenden op gang houden”, omschrijft hij zijn werkzaamheden.

‘Beloftes moeten in de toekomst wel waargemaakt worden’
Willigenburg noemt het avonturenbos dat naast Green Planet moet komen een “schitterend project”. “Het is ook voor het dorp een goede zaak. Het zorgt namelijk voor levendigheid. Daarnaast is het een mooie plek voor bezoekers en voor het organiseren van kleine events”, legt hij uit. De Pessenaar erkent dat niet iedereen er op deze manier naar kijkt. “Neem bijvoorbeeld de uitkijktoren. Dat is wel een knelpunt voor veel mensen. Er is veel gedaan om aan hun bewaren tegemoet te komen, maar alles moet wel bewezen worden. Daarom is het ook goed dat de afspraken vastgelegd worden in een notariële akte en dat verschillende commissies straks gaan toezien of er ook echt gedaan wordt wat er is toegezegd.”

Daar is Harm Post het volledig mee eens. De voormalig directeur van Groningen Seaports is op verschillende manieren verbonden aan Green Planet en Green Edge. In het voortraject was hij onder meer gespreksleider tijdens de verschillende ontwerpsessies. “De dialoogavonden hebben de gemoederen wat bedaard, maar de daar gedane beloftes moeten in de toekomst wel waargemaakt worden. De omgeving is kritisch en dat mag ook. Het voelt zich te weinig gehoord. Of dit nu wel of niet zo is, doet er niet toe. Als initiatiefnemer is het je plicht om tot het uiterste te gaan om de bezwaren weg te halen”, is Post kritisch. “We zullen met de omgeving permanent in dialoog moeten blijven om te laten zien hoe we de afgesproken toezeggingen verankeren in het bestemmingsplan en in andere documenten.”

Bert Willigenburg

‘Op de achtergrond gebeurt heel veel’
Wat Post betreft moeten de verschillende partijen goed met elkaar in gesprek blijven. “Dialoog met de omgeving is geen eenmalige zaak. Die moet permanent zijn. Al is het maar omdat de werkelijkheid vaak anders is dan de voorgenomen plannen. Daarom moeten we ook tijdens en na de bouw blijven praten.”

Willigenburg knikt instemmend. “Kijk naar de laatste maanden. Er is veel gedaan in het voortraject, maar er zit zoveel tijd tussen de verschillende momenten. Daar kan niemand wat aan doen, want er moet telkens zo ontzettend veel geregeld worden”, legt hij uit. “Ik kan me voorstellen dat mensen dan denken: ‘Gebeurt er nog wat?’. Maar op de achtergrond gebeurt heel veel.”