Borging van de resultaten

De deelnemers van de Ontwerpsessies hadden één duidelijke wens: de resultaten zoals gepresenteerd tijdens de Resultatenavond moesten op uitstekende wijze geborgd worden. Laat dat nou eens goed uitkomen, want duidelijkheid en helderheid is ook wat de initiatiefnemers wensen.

De resultaten zijn verwerkt in de regels van het ontwerpbestemmingsplan en in het beeldkwaliteitsplan. Overige resultaten zijn vastgelegd in de notariële akte. Op maandagavond 2 december 2019 is met de deelnemers van de ontwerpsessies besproken hoe en waar de gedane concessies zijn vastgelegd en daarmee geborgd.

Benieuwd naar deze borging? Bekijk de presentatie en lees bijvoorbeeld de notariële akte.
Verslag avond Borging van de Resultaten
Presentatie Borging van de Resultaten
Borging van de Resultaten – Memo van toelichting
Notariële akte – Vastlegging Afspraken Initiatief Green Edge

Benieuwd naar de vervolgstap?