In gesprek met raadsfracties uit Hoogeveen

In de maanden mei en juni 2021 hebben er gesprekken plaatsgevonden met alle fracties uit de gemeenteraad van Hoogeveen. De gesprekken werden namens Green Planet door Edward Doorten en Johan Baltes gevoerd. De gesprekken dienden steeds twee doelen.

Allereerst hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de raadsfracties te informeren over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen bij Green Planet en de voortgang van het project Green Edge en het verloop van de contacten tussen Green Planet en het actiecomité Gien Planet. Daarnaast hebben we input bij de fracties opgehaald over wat zij in het kader van de plannen belangrijk vinden en op welke wijze de plannen volgens hen kunnen en/of moeten verbeteren.

Zowel voor Green Planet als voor de raadsfracties waren het nuttige en openhartige gesprekken. Het verslag dat naar aanleiding van de gesprekken is gemaakt kunt u hier lezen.