Green Edge

Opnieuw om tafel

Nadat het traject even stil heeft gelegen, hebben we de draad weer opgepakt. Wethouder Jan Zwiers heeft Green Planet en het actiecomité uitgenodigd om onder zijn leiding de dialoog te hervatten. Beide partijen hebben hier gehoor aan gegeven en zijn opnieuw om tafel gegaan. Naast een inhoudelijke discussie is er gewerkt aan wederzijds vertrouwen en respect.

Dit heeft ertoe geleid dat er inhoudelijk twee grote discussiepunten zijn overgebleven: de uitkijktoren en de evenementen. Green Planet heeft zich hierover gebogen en is op beide punten met aangepaste voorstellen gekomen. Deze voorstellen zijn met het actiecomité besproken op 29 april 2021. Het is een serieuze poging om tot een gedragen oplossing te komen. Green Planet heeft Baltes Consultancy benaderd om dit proces te gaan begeleiden. Hierin hebben we één doel: partijen tot elkaar, dan wel zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. 

Benieuwd naar de bijeenkomst van 29 april? Lees hier het verslag.

Bekijk de visualisaties