Sociale Structuurvisie
Naar een meedoensamenleving

Het sociaal beleid van de gemeente Hoogeveen is onder meer opgenomen in de Sociale Structuurvisie – Naar een meedoensamenleving (2017). In deze visie staat beschreven waarop de gemeente Hoogeveen zich de komende tien jaar wil richten.

De thema’s zijn: leefbare wijken en dorpen, kansen voor talenten en meedoen mogelijk maken. Het doel van de gemeente is om de mogelijkheid te bieden dat iedere Hoogevener – jong en oud – de kans krijgt zich te ontplooien en hierdoor zijn of haar talent optimaal kan benutten. Hiernaast bestaat het doel dat iedereen die mee wil doen in de samenleving hier ook de mogelijkheid voor krijgt. Ongeacht de maatschappelijke of economische positie en/of beperkingen.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de gemeentelijke Sociale Structuurvisie. Binnen het voornemen van Green Planet worden meerdere mogelijkheden geboden met werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Green Planet zorgt er op deze manier voor dat er binnen de gemeente Hoogeveen meer mogelijkheden zijn voor mensen om mee te doen en zichzelf te ontwikkelen.