Klimaatakkoord Parijs

Tijdens de 21ste klimaatconferentie (COP21) van de Verenigde Naties in Parijs – eind 2015 – bereikten de bijna 200 deelnemende landen overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde beperkt worden tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet – en dan met name het aanbod van duurzame brandstoffen – en de rol die bewustwording rond duurzaamheid speelt binnen het Green Edge-project sluiten aan op het centrale doel van zowel het mondiale, als nationale Klimaatakkoord om tot reductie van de uitstoot van broeikasgassen te komen.