Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe

Voor de regio Zuidwest-Drenthe zijn een aantal opgaven geïnventariseerd die bij meer dan één overheid spelen. De samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe bundelt dan ook de krachten om in de regio De Wolden, Westerveld, Meppel, Hoogeveen en Midden-Drenthe een aantal ambities te kunnen realiseren.

Deze ambities zijn: werkgelegenheid creëren en voorziening op peil houden door middel van impuls te geven aan de vrijetijdseconomie, de kwaliteiten en waarden van Zuidwest-Drenthe beschermen, een extra impuls geven van duurzame ontwikkeling en innovatie en het leefbaar houden van het buitengebied, dorpen en steden.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet is in overeenstemming met en draagt bij aan de samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. De realisatie van het ontwikkelingsbos en andere dagrecreatie-activiteiten dragen bij aan de werkgelegenheid door middel van de vrijetijdseconomie en zorgt voor een betere leefbaarheid van het buitengebied. Hiernaast zorgt het aanbod van duurzame brandstoffen en elektrische oplaadpunten voor personenauto’s en vrachtwagens voor een extra impuls met betrekking tot een duurzame ontwikkeling van de regio.