Economische structuurvisie
‘Samen de schouders eronder’

Het economisch beleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Economische structuurvisie ‘Samen de schouders eronder’ (september 2007). Met deze economische structuurvisie wil de gemeente inspelen op de grillen van de economie.

Voor de vestigingslocaties van bedrijven is het doel om zo veel mogelijk en flexibel te faciliteren, maar anderzijds de ruimte zo intensief en duurzaam mogelijk te gebruiken. Hiernaast heeft de gemeente als doel om een goed woon- en leefklimaat te creëren met een goede bereikbaarheid.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet voldoet aan de gemeentelijke Economische structuurvisie. Met het voornemen wordt op een duurzame manier invulling gegeven aan de locatie en wordt bijgedragen aan de duurzame bereikbaarheid van de gemeente Hoogeveen.