Omgevingsvisie Drenthe

Recreatie en toerisme
Het beleid omtrent recreatie en toerisme in de provincie Drenthe is opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe 2018 (3 oktober 2018). De ambitie van het provinciaal beleid ten behoeve van recreatie en toerisme omvat het versterken van de vrijetijdseconomie door het verbinden van de verblijfsrecreatie aan de lokale economie, aan de beleving van ruimtelijke kwaliteit en aan (dag)attracties. Hiernaast streeft de provincie naar het vergroten van de attractiewaarde van Drenthe met meer bezoekers en een langere verblijfsduur van toeristen.

Green Edge
De ontwikkeling van Green Planet sluit goed aan op dit provinciaal beleid. Met het voornemen wordt de vrijetijdseconomie door middel van een attractie (het belevenissenbos) en verblijfsrecreatie versterkt.

Mobiliteit
Het beleid omtrent mobiliteit in de provincie Drenthe is opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe 2018 (3 oktober 2018) en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe 2007-2020 (mei 2007). De provincie wil voorwaarden creëren voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit van goederen en personen. Derhalve zet de provincie in op een betrouwbaar en toegankelijk netwerk, een duurzaam en veilige inrichting van het netwerk en een slim, duurzaam en verkeersveilig gebruik van het netwerk.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet is in overeenstemming met de omgevingsvisie en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe 2007-2020. Het voornemen voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van een duurzaam mobiliteitsnetwerk door duurzame brandstoffen en elektrische oplaadpunten voor personenauto’s en vrachtwagens aan te bieden. Hiernaast is de ontwikkeling goed bereikbaar door haar ligging aan de A28.