Economisch Programma 2017-2021
Vierkant voor Werk regio

Het beleid omtrent de economische structuurversterking voor de gemeente Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg is opgenomen in het Economisch Programma 2017-2021 – Voor een sterk en innovatieve regio Vierkant voor Werk.

De regio Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg heeft als ambitie om in 2030 bekend te staan als een uitstekende vestigingsregio voor specialistische en hoogwaardige (maak)industrie en daaraan verbonden servicebedrijven. Een regio met een internationale uitstraling op het gebied van innovatieve (maak)industrie, een regio van hoogwaardig toegepaste kennis en vakmanschap en een aansprekende vestigingsregio met woonkwaliteit. Deze ambities worden gerealiseerd binnen een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet is in overeenstemming met en draagt bij aan het Economisch Programma van de regio Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg. De duurzame brandstoffen en oplaadpunten zorgen voor een beter duurzaam mobiliteitsnetwerk. Hierdoor wordt de regio een betere vestigingsregio voor specialistische en hoogwaardige industrie. Tevens zorgt het belevenissenbos en de andere dagrecreatie voor een verbetering van de woonkwaliteit.