Evenementenbeleid 2018-2022 –
De kindvriendelijkste evenementen van Nederland

Het evenementenbeleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de notitie Evenementenbeleid 2018-2022 – De kindvriendelijkste evenementen van Nederland (juni 2018). De doelstelling van het gemeentelijk beleid is “te zorgen voor een samenhangend, aantrekkelijk evenementenaanbod met een duidelijke focus”.

Daarnaast schrijft de gemeente in haar beleid: “Deze focus sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland in 2022 te worden. Daarbij ligt de primaire focus op de dagrecreant en de verblijfsrecreant die in de (ruime) omgeving van Hoogeveen verblijft, hen willen we verleiden Hoogeveen te bezoeken.” De gemeente ziet hierbij kansen voor evenementen die zich onder meer richten op kinderen, sport en cultuur. Dit sluit aan bij het streven van Green Planet.

De gemeente wil een balans vinden tussen enerzijds het beperken van overlast voor omwonenden en anderzijds goed georganiseerde en voor bezoekers aantrekkelijke evenementen. In dit bestemmingsplan is geborgd dat er maximaal acht evenementen per jaar georganiseerd worden. Daarnaast is vastgelegd dat per evenement niet meer dan 500 bezoekers gelijktijdig in het plangebied mogen verblijven. Zo wordt onder meer voorkomen dat er geluids- en/of verkeersoverlast voor omwonenden ontstaat.