Mobiliteitsvisie 2017-2026
Waarheen in Hoogeveen

Het mobiliteitsbeleid van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Mobiliteitsvisie 2017-2026 – Waarheen in Hoogeveen (20 juni 2017). In deze visie staat beschreven waar de gemeente Hoogeveen staat, wat de toekomst mogelijk met zich meebrengt en waar de gemeente naartoe wil.

Ten behoeve van het verkeer ziet de gemeente Hoogeveen een sterke toename van elektrische auto’s en fietsen. De verwachting is dat dit alleen maar meer wordt. Tevens staat de ontwikkeling van waterstof als brandstof niet stil. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld parkeren en het elektrisch opladen van voertuigen. Om in te spelen op deze ontwikkelingen gaat de gemeente door met het stimuleren van duurzame vervoerswijzen zoals het elektrisch rijden. Actuele thema’s binnen dit onderwerp zijn bijvoorbeeld groene brandstoffen en elektrische oplaadpunten. Als alternatief voor de auto wil de gemeente Hoogeveen zich tevens inzetten voor het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de gemeentelijke mobiliteitsvisie. Het aanbieden van biodiesel, Liquefied Natural Gas (LNG) en elektrische laadpunten voor personenauto’s en vrachtwagens draagt bij aan de gemeentelijke opgave om duurzame vervoerswijzen te stimuleren.