Visie Landelijk Gebied gemeente Hoogeveen
De energie van de stad en de ontspanning van het platteland

Het beleid omtrent het landelijk gebied van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de Visie Landelijk Gebied gemeente Hoogeveen – De energie van de stad en de ontspanning van het platteland (april 2008). In de visie wordt ingegaan op natuur, landschap, cultuurhistorie en overige projecten.

Binnen het thema natuur wordt als doel het behoud en het versterken van de natuur in Hoogeveen genoemd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar gecombineerd grondgebruik. Voor het thema landschap en cultuurhistorie zijn de volgende doelen opgenomen: behoud van het landschap, toevoegen van woningen alleen wanneer deze van hoge kwaliteit zijn en toekomstige bebouwing dient landschappelijk te worden ingepast. Naast deze thema’s bestaat de doelstelling om de stadsrandzone verder te ontwikkelen tot een zone die dient als stadsrandpark.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan de Visie Landelijk Gebied gemeente Hoogeveen. Het voornemen voorziet in het realiseren van een belevenissenbos dat zorgt voor de versterking van de natuur in Hoogeveen door middel van gecombineerd grondgebruik. Hiernaast wordt de ruimtelijke ontwikkeling ingepast in het landschap.