Energievisie Afwegingskader
zonne-energie Hoogeveen

Het beleid omtrent zonne-energie van de gemeente Hoogeveen is opgenomen in de energievisie Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen (7 december 2017). De gemeente Hoogeveen heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Hiervoor is het van belang dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Voor zonne-energie had de gemeente nog geen afwegingskader. Dit beleidsdocument voorziet hierin. In dit afwegingskader is beschreven dat zonne-energie in eerste instantie op daken gerealiseerd kan worden, als tweede binnen bebouwd gebied en als laatste buiten bebouwd gebied. Voor de realisatie buiten het bebouwd gebied zijn nadere afwegingskaders meegegeven.

Green Edge
De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet sluit goed aan op het doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het voornemen biedt meerdere duurzame brandstoffen aan om zo duurzaam vervoer voor personenauto’s en zwaar transport mogelijk te maken. Hiernaast is er het voornemen om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de te realiseren panden en tankluifels.