Kadernota Cultuur

Het beleid omtrent cultuur is in de gemeente Hoogeveen opgenomen in de kadernota Cultuur (augustus 2013). De uitgangspunten van het gemeentelijk beleid zijn: het streven naar een laagdrempelige toegang van cultuur, een grote deelname aan cultuur door alle Hoogeveners en een culturele infrastructuur die toekomstbestendig is.

Green Edge
Binnen de ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet bestaat het voornemen om samen met theater- en congrescentrum De Tamboer verschillende culturele activiteiten te ontplooien. Aan dit initiatief moet nog een precieze invulling worden gegeven, maar door dit soort activiteiten zal er een betere culturele infrastructuur ontstaan. Zo draagt de ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet bij aan de gemeentelijke kadernota Cultuur.