Groenstructuurvisie Hoogeveen
Prachtstad en Stoere dorpen

Het beleid omtrent groen is in de gemeente Hoogeveen opgenomen in de Groenstructuurvisie Hoogeveen – Prachtstad en Stoere dorpen (25 november 2009). In de kern wordt in de groenstructuurvisie ingegaan op de volgende beleidsrichtingen: bereikbaar groen, groen als goede ruimtelijke kwaliteit en onderscheid maken in het groen.

De ruimtelijke ontwikkeling van Green Planet draagt bij aan deze beleidsrichtingen. Binnen het voornemen wordt een belevenissenbos gerealiseerd waarin het groen bereikbaar is, een goede ruimtelijke kwaliteit heeft en waarin een onderscheidend stuk groen wordt toegevoegd aan de gemeente.