Om Pessenaren en andere geïnteresseerden optimaal te kunnen informeren over de definitieve plannen voor Green Edge, organiseert Green Planet op woensdag 15 december en donderdag 16 december een Informatie Tweedaagse bij Green Planet. Tijdens deze inloopdagen (16.00 uur tot 21.00 uur) krijgen inwoners door middel van beeldmateriaal en presentaties een goed beeld van de plannen. Ook is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Het Green Edge Avonturenbos moet één van de meest uitdagende speelplekken in de regio worden. Een klimbos, natuurlijke speeltuin en uitkijktoren met boomtoppenpad zorgen voor een lange reeks aan actieve mogelijkheden

Groot aantal wijzigingen
Green Edge levert enorm veel kansen op: lokaal én regionaal. Maar het avonturenbos roept ook veel vragen en soms weerstand op. De afgelopen jaren is er op tal van manieren gesproken met omwonenden, Pessenaren en mensen betrokken bij Actiecomité Gien Planet. Er zijn onder meer keukentafelgesprekken, dialoogavonden en ontwerpsessies gehouden. Tijdens andere avonden werd meer verteld over hoe de resultaten uit de ontwerpsessies zijn geborgd. Zo is er aan de oorspronkelijke plannen een groot aantal wijzigingen doorgevoerd, waarbij goed geluisterd is naar betrokkenen.

Green Edge in Pesse

Uitkijktoren
Vooral de uitkijktoren levert bij Pessenaren en omwonenden de nodige vragen en twijfels op. Daarom is er een nieuw model uitkijktoren ontworpen, die ranker en lager is. Het zicht vanuit de uitkijktoren richting Pesse is door een extra groot privacyscherm volledig weggenomen. De LED-schermen vallen vanuit Pesse gezien grotendeels weg achter dit grote scherm. Daarnaast zijn de tijden dat de LED-schermen aan zijn verder beperkt (07.00 uur tot 23.00 uur). Door deze maatregelen en het gebruik van de nieuwste LED-technologie wordt lichthinder tot een minimum beperkt.

Evenementen
Ook op het gebied van evenementen zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Het gaat nu nog maar om maximaal 5 evenementen per jaar. Tegelijk zijn er niet meer dan 420 personen welkom. Ook is de aard van de evenementen verder beperkt tot alleen kleinschalige muziek-, sport- en cultuurevenementen met een voorinschrijving en hanteren we lagere geluidsnormen dan wettelijk bepaald, waardoor de kans op geluidsoverlast nihil is.

Definitieve plannen
Omdat we nu dichter bij de besluitvormende fase komen en er de afgelopen tijd hard aan de plannen gewerkt is, is het tijd om geïnteresseerden opnieuw te informeren. Er is gekozen voor twee inloopdagen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om op een voor hem of haar geschikt moment langs te komen. Ook biedt dit meer ruimte om gerichte vragen te beantwoorden en wijzigingen toe te lichten door verschillende betrokkenen. U bent van harte welkom!

Coronamaatregelen
We houden ons tijdens de Informatie Tweedaagse aan de coronamaatregelen zoals de anderhalve meter. U bent natuurlijk vrij om een mondkapje te dragen als u zich daar veiliger bij voelt.