DvhN: Klimpark Green Edge bij Pesse: welkome dagattractie of buitensporig plan?

Krijgen Pesse en de buurtschap Eursinge een exorbitant ‘pretpark’ in de achtertuin of lonkt voor de gemeente Hoogeveen een dagattractie van formaat? Het even ambitieuze als betwiste plan ‘Green Edge’ van ondernemer Edward Doorten gaat een volgende fase in.

In de zomer van 2018 kwam ondernemer Edward Doorten naar buiten met zijn Green Edge-initiatief voor onder meer een klimpark met uitkijktoren, horeca en verblijfsaccommodatie bij zijn tankstation Green Planet in Pesse. Nadien is veel beroering ontstaan bij bewoners in het dorp en de buurtschap Eursinge. Er kwam zelfs een actiecomité: Gien Planet. Om de plannen van Doorten (en mede-initiatiefnemer Richard Veldboer) te kunnen uitvoeren moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De eerste stap in dat proces leverde medio september vorig jaar 65 reacties op van inwoners uit met name Pesse en Eursinge.

Overlast en hinder
De voornaamste vrees: geluidsoverlast door bezoekers van het klimpark en de evenementen, hinder van de lichtreclame in klimtoren (totaal 50 meter hoog), privacyverlies door het uitkijkplatform in de toren, verkeer- en parkeeroverlast door uitbreiding Green Planet. Veel bezwaarmakers vinden dat een dergelijk plan niet past in de landelijke en dorpse omgeving van Pesse.Energiebedrijf Rendo laat nog weten dat op de plek waar de uitkijktoren is gepland, een hogedrukgasleiding van 4 bar ligt. Zodra de planning definitief is, moet over de mogelijke gevolgen nader worden overlegd.De tientallen inspraakreacties hebben ondernemer Edward Doorten verbaasd. ,,Dat overviel ons’’, blikt hij terug. ,,Uit niets bleek dat er zó veel weerstand tegen de plannen bestond.’’

Dialoogavonden
Om zo veel mogelijk plooien glad te kunnen strijken en ‘tot elkaar te komen’ nodigde Doorten het actiecomité en andere inwoners uit voor keukentafelgesprekken, dialoogavonden en ontwerpsessies. Hij heeft zelfs een speciale website in de lucht (www.dialoogavondenpesse.nl), waar onder meer gespreksverslagen te vinden zijn.,,De site is onze tool, om te vertellen wat we hebben gedaan richting de inwoners’’, legt Doorten uit. ,,We geven er volledige openheid van zaken. Het is onze kant van het verhaal, om te voorkomen dat een eenzijdig beeld ontstaat.’’Volgens Doorten is een groot deel van de weerstand bij bewoners gebaseerd op angst. ,,Die gevoelens wilden we wegnemen door constructief het gesprek aan te gaan. We hebben veel tijd en energie besteed aan het voortraject.’’

‘Uitgestoken hand’
Doorten verbond één voorwaarde aan de sessies. ,,Als het doel is om het totale project van tafel te krijgen, dan heeft praten geen zin.’’ Volgens hem werd de ‘uitgestoken hand’ geaccepteerd. ,,Dat is mooi, want er is veel bereikt.’’ De ondernemer doelt onder meer op ‘de grote hoeveelheid concessies en de notariële borging daarvan’. ,,We hebben ontzettend veel gedaan om de mensen tegemoet te komen. We hoorden positieve geluiden over de lijst aanpassingen in de plannen. ’’Het gaat dan onder meer om de verlaging van het uitkijkplatform in de toren: van 25 meter naar 19 meter. Ook wordt het platform deels afgeschermd, om zo inkijk in de woningen aan de westkant van Pesse te voorkomen.

Acht evenementen
Het aantal toegestane evenementen ging van tien naar acht, waarbij concerten en dance-evenementen uit den boze zijn. Verder worden de lichtreclameborden worden kleiner en gaan deze ’s nachts uit. Toch lijkt de storm van protesten niet geluwd. Het actiecomité reageerde vorige week in deze krant verbaasd over het in hun ogen kleine aantal aanpassingen. Volgens woordvoerder Folkert Metselaar van Gien Planet laten de plannen nog veel aan duidelijkheid te wensen over.

‘Kop niet gek laten maken’
Doorten meent dat hij alles uit de kast heeft gehaald om de partijen dichter bij elkaar te brengen. ,,We moeten elkaar de kop niet gek maken’’, stelt hij. ,,Dit hele proces is met ongelooflijk veel zorgvuldigheid doorlopen. Er ligt nu een goed plan voor een mooi en gaaf project. Partijen gaan elkaar uiteindelijk vinden, ik heb er alle vertrouwen in dat het van de grond komt.’’De volgende stap in de bestemmingsplanprocedure rond Green Edge is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord. Dat is voor een periode van zes weken. Daar kunnen dan weer zienswijzen op ingediend worden.De gemeente Hoogeveen wil wel meewerken aan wijziging van het bestemmingsplan en ziet er een welkome dagattractie in. Eerder sneuvelde het plan voor een kunstijsbaan met zwembad, waarmee een ‘bovenregionale dagvoorziening’ in rook opging.

Bier en bitterballen
Ondernemer Doorten heeft niet de illusie dat er bij de nieuwe stap geen reacties komen. ,,Bij dit soort projecten weet je gewoon dat het lang kan duren’’, beseft hij. ,,Maar via werkgroepen wil ik iedereen er zoveel mogelijk bij betrekken. Ik vond de sfeer de laatste keer goed. We hebben na afloop lekker een biertje met elkaar gedronken en in een bitterbal gehapt.’’En wat moet er zoal verrijzen rond het duurzame tankstation Green Planet, dat sinds eind november 2013 in bedrijf is? Eigenaar Doorten wil uitbreiden met een overdekt tankeiland (voor vloeibaar gemaakt aardgas, waterstof en (bio)diesel), een vrachtwagenparkeerplaats en een ‘belevenissenbos’ met diverse recreatieve elementen, evenemententerrein, boomkroonpad, horeca, paviljoen (informatiepunt), groepsaccommodatie, verblijfunits en uitkijktoren.Het ‘avontuurlijke en natuurlijke bos’ is bestemd voor kinderen van verschillende leeftijden. De bedoeling is dat ze spelenderwijs in aanraking komen met alles wat er in de natuur groeit en bloeit.

Moeilijkheidsgraad
Het klimpark, met een maximale hoogte van 19 meter, bestaat uit één of meerdere parcoursen met oplopende moeilijkheidsgraad, soms midden in een bos, soms volledig kunstmatig. Deelnemers zijn gezekerd en dragen valbescherming. Het oostelijk en westelijk deel zijn van elkaar gescheiden door een open terrein, waar diverse buitensporten (boogschieten, outdoor activiteiten) mogelijk zijn. Verspreid over het westelijke deel dienen tien blokhutten als recreatieverblijf. De maximale bouwhoogte is elf meter. De bouw van een hotel is niet toegestaan.Het boomkroonpad wordt een dragende constructie waarover de bezoeker wandelt tussen de boomkronen. Daarbij kan de bezoeker onderweg informatie krijgen over de flora en fauna.

‘Economisch uitvoerbaar’
Volgens onderzoek moet het belevenissenbos jaarlijks tussen de 55.000 en 82.500 bezoekers trekken en een omzet genereren van circa 690.000 euro. Uit een meerjarige exploitatie door Mulderij & Partners Accountants en Adviseurs blijkt dat het plan economisch uitvoerbaar is. Er mogen maximaal acht evenementen per jaar georganiseerd worden. Het aantal bezoekers/deelnemers dat per evenement gelijktijdig binnen het gebied verblijft, is maximaal 500.

Compensatie bos
Voor de aanleg van alles moet bestaand bos wijken. De totale compensatie-opgave bedraagt ruim 24.000 vierkante meter, maar dat lukt lang niet volledig. Voor ongeveer 9.000 vierkante meter bos kan geen invulling op eigen terrein of elders gevonden worden. Daardoor moet Doorten de provincie Drenthe een financiële compensatie betalen van 30.000 euro. De zuidwestzijde van het plangebied, waar het ‘belevenissenbos’ aan de buurtschap Eursinge grenst, is bosstrook gepland met een breedte van circa 38 meter. Het is mede bedoeld om een buffer te creëren met de buurtschap.

Parkeren
Om voldoende parkeergelegenheid bij Green Plant te realiseren zijn 166 parkeerplaatsen nodig. In het ontwerp is rekening gehouden met 198 parkeerplaatsen. Bij regulier gebruik is dus sprake van een overcapaciteit van 32 parkeerplaatsen.

Bron: Dagblad van het Noorden, 10 december 2019